Fastighetsstädning

I vår tjänst fastighetsstädning utför vi:
• Trappstädning
• Fönsterputsning
• Fuktmoppning och eventuell sopning
• Dammtorkning av räcken
• Borttagning av fläckar på väggar
• Rengöring av speglar, hiss, lister och strömbrytare
• Tvättstugor
• Städning av lokaler och soprum
• Rapportering/sondering
• Mattor och tvättning av mattor

Alla uppdrag planeras utifrån dina specifika önskemål och genomförs med kvalitetsuppföljning. Vi arbetar uteslutande med miljövänliga produkter.

Städmetoder

Vi städar alltid med svepmetoden, vilket innebär att vi använder textilmoppar som byts ut på varje våningsplan eller vid behov. Mopparna är fuktiga, men inte blöta. De tvättas och impregneras före varje städning, vilket gör att hygienen blir avsevärt bättre och att förbrukningen av vatten och kemikalier minimeras.

Periodiskt underhåll

Vid första städningstillfället krävs vanligtvis en storstädning i trappuppgångar och tvättstugor. Vi utför storstädning vid behov. Vi ser också till att upprätta en underhållsplan för putsning av fönster, storstädning och golvvård.

Utbildade medarbetare

För att vi skall kunna garantera ett fläckfritt arbete där kvalitet och miljö är ledord, får våra medarbetare genomgå en grundlig utbildning inriktad på just fastighetsstädning.

Kontorsstädning

Kontorsstädning innebär:

• Alltid samma medarbetare
• Vikarie som alltid har bra instruktioner
• Glada och trevliga medarbetare
• Modern städutrustning med miljömärkta städmedel
• Miljövänliga, effektiva städmetoder
• Auktoriserade, vilket ger er trygghet

Vi garanterar att våra trevliga medarbetare har rätt utbildning för uppdraget. Vi utför kvalitetsuppföljning och har regelbundna möten med våra kunder och medarbetare.

Så här går kontorsstädning till

Hur mycket kontorsstädning kostar varierar, beroende lokalens utformning, hur ofta det behöver städas m.m. Gör en offertförfrågan om kontorsstädning genom att kontakta oss, så återkommer vi med prisuppgift för städning av ert kontor.

Om ni antar vår offert bestämmer vi ett datum då vi börjar ta hand om ert städningen på kontoret. Vi håller ett uppstartsmöte med dig och de medarbetare som ska städa hos er.

Vår ambition är alltid att en och samma medarbetare utför uppdragen hos er. Så långt det är möjligt städar vi på samma veckodag och klockslag vid varje tillfälle.

AM lokalvård gör regelbundna kontroller av hur städningen fungerar och rapporterar avvikelser till er. Vi håller driftsmöten med er och våra medarbetare. Våra medarbetare har genomgått en grundlig utbildning inriktad på just lokalvård på kontor.

Skolstädning

En skolstädning från oss innefattar:
• Dammsugning av golv/lister och mattor
• Fuktmoppning av golv
• Tömning av papperskorgar, handtag och fläckborttagning
• Torkning av diskbänkar
• Rengöring av toaletter, handfat, blandare, speglar och kakel
• Våtrengöring av golv i kök

Extra tillval

• Damning
• Påfyllning och inköp av papper
• Fläckborttagning på fönster
• Avtorkning av bord och stolar
• Fönsterputsning
Vi håller med förbrukningsmaterial och all städutrustning förutom dammsugare.

Så här går skolstädningen till

Ta kontakt med oss om en offertförfrågan så kontaktar vi dig. Efter vår kontakt skickar vi en offert med vår beräkning av kostnader och tider.

När offerten är accepterad bestämmer vi när arbetet ska sätta igång och bokar tid för ett uppstart. Vid uppstarten träffar du oss som ska städa skolan. Adekvat utbildning för skolstädning kommer att genomföras.

Vår utgångspunkt är att samma medarbetare återkommande ska städa skolan, och så långt det är möjligt på samma klockslag och veckodagar. Sedan kan vi behöva göra avsteg från detta på grund av sjukdom och semestrar, men då sätter vi in en lika välutbildad vikarie – och försöker i möjligaste mån att använda samma vikarie.

AM lokalvård gör regelbundna kontroller av hur städningen fungerar och rapporterar avvikelser till er. Vi håller driftmöten med er och våra medarbetare så ofta det behövs.

Fönsterputsning

Vi putsar fönster på stora och små fastigheter åt alla typer av företag och organisationer. Eftersom vi bara använder miljövänliga produkter, utför vi inte fönsterputsning i minusgrader. Vi har med all nödvändig utrustning som behövs för fönsterputsningen.

Så här går fönsterputsningen till

Kontakta oss för en offertförfrågan där du uppger nedanstående punkter:

• Antal fönster?
• Tvåsidig eller fyrsidig puts?
• Behövs/finns fönsternyckel tillgängligt?
• Behövs längre skaft eller stege?
• Finns det spröjs/dekorationslist?

Vi återkommer till dig med ett offertförslag. För större fönsterputsningsuppdrag kommer vi på kostnadsfritt besök och ger ett fast pris för hela arbetet. Priset beror bland annat på tillgänglighet och fönstrets storlek.

Storstädning på företag

När vi gör en storstädning, ser vi alltid till att våra välutbildade medarbetare har med sig allt nödvändigt städmaterial. Vi arbetar bara med miljövänliga produkter och metoder. Vår kvalitetssäkring – resultatet av vårt kvalitetssystem, gör att vi kan garantera dig ett skinande resultat.

Så här går storstädning till

Kontakta oss för en offertförfrågan. Vi återkommer med förslag på tid för städningen och en uppskattning av totalkostnaden för arbetet. När du har bekräftat städningsuppdraget skickar vi en arbetsorder via e-post, där pris, tider samt villkor för städningen framgår.

Vi gör i förväg upp med dig om hur vi ska få access till lokalen. Vi ser gärna att du finns på plats och släpper in oss.
Vi har också en upphämtnings- och återlämningsservice av nycklar. Den behöver vi dock debitera resekostnaden för.

I vårt avtalade pris ingår framkörningsavgifter och materialkostnader. I samband med en storstädning är det klokt att också boka fönsterputs, kom ihåg att beställa det om du önskar få det gjort samtidigt.

Flyttstädning

Vid en flyttstädning tar vi med allt material som behövs. Vi besiktigar och kvalitetssäkrar direkt på plats, både med er och det företag som ska flytta in. De medarbetare som sköter din flyttstädning har genomgått en särskild utbildning för detta.

Tänk på att det under vissa perioder är många företag som flyttar. Boka därför gärna i så god tid som möjligt. Vi försöker alltid att hjälpa till på önskade datum, även när beläggningen är som högst.

Så här går flyttstädning till

Kontakta oss om en offert. Skriv in dina specifika önskemål, adress, storlek på lokalen och när du vill ha arbetet gjort. Vi återkommer då med ett förslag på tid och en uppskattning av totalkostnaden för flyttstädningen. Du godkänner förslaget genom att bekräfta till oss, och vi skickar då en arbetsorder till dig. I den framgår pris, tider och våra villkor.

Överlämning av nycklar kan ske på två sätt. Antingen ser du till att någon släpper in oss när det är dags för jobbet.

Den andra möjligheten är att vi hämtar nycklarna. Detta debiterar vi reskostnaden för. På samma sätt ser vi givetvis till att dina nycklar kommer tillbaka som de ska.